Jag möter två klassiker – Erik Lallerstedt och en Wallenbergare

När man gör ett tv program som Sveriges Mästerkock, spelas det in mängder av material som inte har en möjlighet att komma med. Fyrtiofem minuter ska klippas ihop utav flera dagars inspelning och ibland hamnar bitar på ”klippgolvet” som man sa förut, när film var filmremsor.