Skånes No 1 – Brantevikssill

Brantevik är en lite by på Österlenska kusten, ett gammalt fiskeläge som idag är en pittoresk turistort. Den är så där oerhört gullig, med skånska stenhus, kullestensgårdar, stockrosor i alla möjliga färger och en liten hamn.